Válasszon velünk


Üzleti feltételek
általános üzletkötési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek a vevőre és a vállalatra vonatkoznak. ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina, Szlovakia, RS: 36731684, EU-VAT: SK2022320355 személyes felelős a vállalat vezetője Valerian Grass

 

  1. Rendelés

1. A vevő megrendheti az árut az eladótól írásbeli formában az info@tiktok.hu e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálattól telefonon kereszül. Az ilyen megrendelést tekintjük érvényesnek a 108/2000 Z.z sz törvénycikk szerint, továbbiakban a jogviszonyra ugy tekintünk mint üzleti kapcsolatra

 

2. Minden egyes megrendelésnél a vevőnek muszáj megadni a vezetéknevét, keresztnevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét /természetes és jogi személyeknek a saját OIB és a vállalat adószámát és fizetési címét./ az áru megnevezését és mennyiségét, a fizetés módját és szállítás formáját. Amennyiben az adatok különböznek a vevő adataitól ezt köteles feltüntetni további információkban. Az ügyfélszolgálat csak a szükséges adatokat használja fel.

Az adatvédelem összhangban van a személyes adatok törvényével, melynek száma NN 106/12, az eladó és a vásárló használhatja fel őket. Harmadik személy nem nyerhet betekintést az adatokba /kivétel a futárszolgálat dolgozója/

 

4. A megrendelés kézhezvételét követően regisztrálva lesz az eladó rendszerébe és ezzel kezdetét veszi az üzleti kapcsolat az eladó és a vevő között. 24 órán belül /munkanapokon/ az eladó e-mailon keresztül kapcsolatba lép a vevővel és megerősíti a megrendelés átvételét. Ettől a dátumtól érvényes a megrendelés.

 

5. A vevőnek jogában áll felmondani a megrendelést kártérités nélkül 24 órán belül. A megrendelés felmondását csak írásban teheti meg e-mailen keresztül az ügyfélszolgálat felé. Az eladó szintén csak írásban tudja felmondani a megrendelést. Az írásbeli formára azért van szükség, hogy mindkét fél igazolni tudja a felmondás tényét.

 

II. Szállítási idők

 

1. A szállítási idők különbözőek és függnek a termékek tipusától. Rendszerint a szállítási idő 5-10 munkanap a vételár megfizetésétől számitva /előtörleszéskor/, vagy a megrendelés napjától számítva utánvételi fizetéskor.

 

2. Kivételes esetekben mikor a megrendelt áru nincs raktáron, a szállítási idő hosszabb lehet. Váratlan esetekben mint megrendelt áru sérülése, eltünése, rossz időjárási viszonyok stb.

 

III. Ár, fizetési és szállitási feltételek

 

1. A termék ára rögzitett ez megtekinthető az eladó árjegyzékén. Az árjegyzéken feltüntett árat mindenfajta bejelentés nélkül meg lehet változtatni. Az eladó fentartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az árat abban az esetben ha a beszállító megváltoztatja. Az érvényes ár mindig meg lesz jelölve a megrendelés mellett.

 

2. A fogyasztó utánvét vagy előre banki átutlással fizet az eladó számlájára.

 

3. A vásárló vállalja, hogy kifizeti 7 napon belül az áru teljes vételárát a szállítási napon érvényes áron. Egyébként a megrendelés érvénytelenné válik.

 

4. A szállítás módja a vevő által lesz kiválasztva a megrendelés során az ügyfélszolgálatnál. Horvátországban jelenleg csak a DPD csomagszállítót lehet választani.

 

5. A szállítás költségei a vevőnek mindig láthatók és imerhetők a megrendelés pillanatában. Az eladó a vevőnek mindig a legolcsóbb szállítási módot javasolja.

 

 

IV. Az áru átvétele

 

 

1. A vevő kötelező magát, hogy az árut a megrendelésen feltüntetett címen veszi át. A megrendelt áru ujraszállítása esetén az ügyfél viseli az áruszállítás költségeit.

 

2. Mikor a vevő átveszi a terméket köteles megvizsgálni annak fizikai sértetlenségét. Abban az esetben ha a küldemény láthatóan sérült vagy törött a vevőnek kapcsolatba kell lépni az eladóval és értesíteni a küldemény állapotáról. Bármilyen további panaszok esetén a reklamáció nem lesz elfogadva.

 

3. A vevő gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat a megrendelt áru felett amint befizette a teljes vételárat az eladó bankszámlájára. A tulajdonosi jogok átruházásánál az eladónak minden információt a termékről át kell adni a vevőnek hogy az tájékoztatva legyen milyen termékről van szó és ki az eladó.

 

4. Az eladónak jogában áll elvárni a kötelezettségek teljesítét különös tekintettel a megrendelt áru árának kifizetésénél. Anélkül, hogy a termék vagy szolgáltatás nem került át a vevő tulajdonjogába.

 

5. A sérült termék átvételének kockázata átkerül a vevőre abban a pillanatban amikor ő vagy az általa meghatalmazott személy átveszi az árut.

 

V. Az áru cseréje 15 napon belül

 

1. Abban az esetben ha a megrendelt áru nem felel meg a feltételeknek, a vevőnek lehetősége van az terméket kicserélni másikra. Az áru visszaszállításának esetében a postaköltséget a vevő fizeti. Uj termék kiszállítása esetén a postaköltséget az eladó fizeti, de csak az első cserénél.

 

VI. Szerződés felmondása 7 napon belül és az áru visszaküldése 15 napon belül

 

1. A vevőnek joga van a fogyasztóvédelmi törvény NN 41/14 szerint indoklás nélkül

elállni vásárlási szándékától 7 munkanapon belül, illetve a szerződés megkötésétől amennyiben az eladó nem határidőn belül teljesítette kötelezettségeit.

 

2. A vevőnek joga van minden indoklás nélkül a szállítás időpontjától számított 15 napon belül visszaküldeni a vásárolt árut. A termék visszaküldését írásbeli formában kell benyujtani. Ennek az írásbeli formának tartalmaznia kell az árut jellemző vonásokat és a fentebb említett határidőn belül meg kell érkeznie a termékkel együtt az eladó címére. Ebben az esetben a postaköltség a vevőt terheli.

3. A termék nem lehet sérült, használt, eredeti csomagolásban kell lennie. A vevőnek az áru mellé minden dokumentumot csatolni kell / szerződés, garancialevél, papir a vételről stb. / amit a termék átvételekor kapott. A vevő beleegyezik és elfogadja, hogy irásban kell vásárlási szándékától elállni. A vásárlási szándéktól való elállási nyilatkozatot a vevőnek kell kitölteni és aláirni, az elállási nyilatkozatt mintát - itt - tudja letölteni.

 

4. Az árut utánvét nem lehet visszaküldeni. Az igy elküldött áru nem lesz elfogadva és azonnal vissza lesz küldve a feladnónak.

 

5. Öszhangban a vevő fent leírt kötelezettségeivel az eladó visszaveszi az árut 15 napon belül és a termék árát visszafizeti a vásárló számlájára.

 

6. A vásárló nem állhat el az áru megvételétől ha van megállapodás és a termék megfelel az abban leirt követelményeknek. Vagy ha az áru kifejezetten csak egy adott vásárlónak van készíttve akkor nem lehet visszaküldeni.

 

7. Ha a vásárló kéri 7 munkanapon belül a szerződés felbontását akkor az eladónak joga van a felmerülő költségek megtérítésére kötelezni a vevőt.

 

8. Az eladó fentartja magának a jogot, hogy felmondja a rendelést / elálljon a szerződéstől /, vagy annak egy részétől amennyiben

a termék nem áll rendelkezésre, vagy megszünt a gyártása,

a termék beszállító megváltoztatta a termék árát

a feltüntetett ár nem volt helyes

 

VII. Reklamálási eljárás

 

1. Ha megfelelnek az általános szerződési feltételek akkor 24 naptári hónapra állapítja meg és arra garanciát vállal.

2. Csak az eladónál hirdetett és vásárolt árut lehet reklamálni. A vevő által benyujtott panasszal csak olyan árut lehet reklamálni ami tiszta állapotban van, mechanikusan sértelen, eredeti csomagolás tartalmazza a használati utasítást, garancilevelet és a fizetésről szóló számlát. A reklamációt tartalmazó formanyomtatványt kitöltve és aláírva kell eljuttatni az eladóhoz. A formanyomtatványt letölthetik - itt -. A reklamáció folyamata alatt a vevőnek be kell tartani az eladó szabályait.

 

3. A garancia nem vonatkozik azokra az esetekre ha a termék hibáját nem rendeltetészerü használat idézte elő, nem megfelelő javítás, vagy alkatrészek cseréje. Ez a garancija nem zárja ki azokat a hibákat amit természeti katasztrofák idéztek elő.

 

4. A garancia nem vonatkozik azokra az órákra, övekre, karkötőkre amik leejtés miatt, vagy hirtelen hőmérséklet-változásoknak van kitéve, vagy vegyszerekkel került kapcsolatba, mágneses mező hatott rá, vagy viz került bele stb.

 

5. Panasz esetén a vásárló köteles értesíteni az eladót telefonon vagy e-mailben, hogy a termék meghibásodott és ez a hiba miben nyilvánul meg. Ezen információk alapján az eladó megmondja a vásárlónak hogy milyen lépéseket kell tenni, hogy a panaszt megoldja.

 

VIII. A legjobb ár garanciája

 

1. Ha a vevő megtalálja az interneten ugyanazt a terméket amit a www.TikTok.hu oldalon kinálunk, azonos jellemzőkkel és olcsóbban mint nálunk akkor 10 % árkedvezményt adunk a versenytárs árából. A kedvezmény csak akkor jár, ha összehasonlitottuk a www.TikTok.hu és a versenytárs árajánlatát.

 

IX. Záró rendelkezések

 

1. Az eladó fentartja magának a jogot, hogy az árakat megváltoztassa. Amennyiben az árakat megváltoztatja, muszáj a vevővel kapcsolatba lépnie. A vevőnek joga van hogy visszalépjen a vásárlástól a megváltozott ár miatt.

2. A vásárlónak nyilatkozni kell arról, hogy ismeri az Általános szerződési feltételeket és egyetért azzal.

3. Bármely rendelkezés ellenére az eladó nem felel fogyasztó elmaradt hasznáért, elveszített lehetőségéért, vagy bármilyen közvetlen, közvetett veszteség miatt ami gondatlanságból vagy szerződés szegés miatt jött létre.

4. Ez az Általános szerződési feltétel jóhiszeműen lett létrehozva annak érdekében, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek. Ezzel szeretnénk elősegíteni a fair üzleti kapcsolatot az eladó és a vásárló között. Abban az esetben ha a felsorolt rendelkezésekkel és feltételekkel nem ért egyet vagy nincsenek egyezésben Horvátország törvényeivel részben vagy egészben felcseréli megfelelőkre.

5. Az ügyfél jogait a kereskedővel szemben a Fogyasztóvédelmi törvény 250/2007 sz. és a Fogyasztóvédelmi törvény 108/2000 sz. törvény tartalmazza. Ezek a jogok nem változtak.

6. A jogviszonyok és feltételek külön nincsenk szabályozva. Minden vitás eredetü kérdésben a Kereskedelmi és Polgári Törvénykönyv a mérvadó.

7. Az eladó és a vevő teljes mértékben tudatában van annak, hogy kapcsolatba tudnak lépni telefonon, faxon, /beleértve ide a kézzel írott megrendeléseket is/, elektronikus uton e-mailen keresztül is ami mindkét félre nézve kötelező.

 

ARTMIE, spol. s r.o.

 

ZDhmND